Arfon Jones

signed up for siarad-papuraunewydd 2011-11-25 06:52:31 -0500

Gwna wahaniaeth - llenwa unrhyw ffurflen ar y wefan hon heddiw!

Mae Cymuned yn credu bod modd ennill dyfodol i'n cymunedau Cymraeg trwy:

Os wyt ti'n cytuno gyda ni, dos at y tudalen 'Ymgyrchoedd' i helpu ni gyrraedd y nod - neu lenwa'r ffurflen isod i helpu ymledu'r gair.

Os oes gen ti syniadau eraill, dos at y tudalen 'Syniadau Chdi' a gad i bawb wybod amdanyn nhw - bydd y rhai mwyaf boblogaidd yn dod yn rhan o'n gwaith swyddogol.

***

Gyda llaw, dan ni'n ymddiheuro am y darnau o Saesneg ar y tudalennau yma - dydy'r sustem ddim eto ar gael yn y Gymraeg, ond dan ni wedi cynnig trefnu'r cyfieithu, felly cyntaf bydd modd dyna beth wnawn ni...:-)


signed Addysg Gymraeg 2011-07-06 09:47:06 -0400

Addysg Gymraeg

Mae ysgolion cyfrwng Saesneg mewn ardaloedd Cymraeg yn gadael i lawr y plant sydd yn eu mynychu nhw.

Maen nhw'n gadael y plant heb y gallu i gymryd rhan gyflawn yn eu cymunedau eu hunain.

Mae hyn yn annerbyniol ac yn anfoesol.

Maen nhw hefyd yn annog mewnfudwyr i feddwl nad oes rhaid dysgu iaith eu cymuned newydd, a bod dim angen i'w plant ddod yn rhan o'r gymuned newydd honno.

Os wyt ti'n cytuno efo ni, llofnoda'r ddeiseb isod er mwyn galw ar y Cynulliad i fynnu bod pob ysgol yn Ynys Môn, Gwynedd a Cheredigion yn llwyddo i roi sgiliau dwyieithog llawn i'w myfyrwyr.

[Nid yw'r ddeiseb hon yn cynnwys Sir Gâr eto am nad oes gwirfoddolwyr gynnon ni sydd yn gyfarwydd â'r sefyllfa yn Sir Gâr.  Pe hoffet weld Sir Gâr yn cael ei chynnwys, awgryma hynny o dan 'Syniadau Chdi' - os bydd digon o bobl yn cytuno, byddwn yn ei newid.]

Pan byddwn ni'n cyrraedd y darged, byddwn yn:
  • Cyflwyno'r ddeiseb i Lywodraeth y Cynulliad

  • Cyflwyno'r ddeiseb i Arweinwyr Cyngor Sir Gwynedd, Ceredigion ac Ynys Môn

  • Cyflwyno'r ddeiseb i arweinwyr i 4 plaid yng Nghymru

  • Lobio am gyfarfod gyda Carwyn Jones i'w drafod

  • Ffurfio grwp ymgyrchu i weithredu'n uniongyrchol
Os wyt ti isio helpu ni i gyflawni'r amcanion uchod, llofnoda'r ddeiseb.
Diolch!
45 SIGNATURES
GOAL: 5,000 signatures

Rydym ni sydd wedi torri ein henwau isod yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i fynnu bod pob ysgol yng Ngwynedd, Ceredigion ac Ynys Môn yn llwyddo i roi sgiliau dwyieithog llawn i'w myfyrwyr fel bod eu myfyrwyr yn medru chwarae rhan lawn ym mywyd eu cymunedau eu hunain.


#SiaradCymraeg. @plaid_Cymru. CountyCllr. Wrexham. Wrecsam. Gwersyllt. CynghoryddSir. Gwleidydd. Politician. Cenedlaetholwr. CivicNationalist. Independence.