Victor Hunt

signed Iaith Cynghorau Sir 2013-04-13 16:52:20 -0400

Iaith Cynghorau Sir

Allan o 22 cyngor sir, dim ond un, Gwynedd, sydd yn gweithio'n fewnol trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae polisi iaith Gwynedd wedi gwneud gwahaniaeth hynod bwysig i agweddau tuag at y Gymraeg yng Ngwynedd.

Mae'n hen bryd i gynghorau sir Ynys Môn, Ceredigion, Conwy a Sir Gâr ddilyn polisi iaith Gwynedd - byddai'n creu gwaith safonol i siaradwyr y Gymraeg, gwasanaethau dwyieithog cyflawn i drigolion i siroedd hynny, a rheswm clir ac ymarferol i fewnfudwyr ddysgu'r iaith.

Os wyt ti'n cytuno efo ni, llofnoda'r ddeiseb isod yn galw ar y Cynulliad i annog y cynghorau sir hynny i fabwysiadu polisi iaith fewnol Gwynedd.

Pan byddwn ni'n cyrraedd y darged, byddwn yn:
  • Cyflwyno'r ddeiseb i Lywodraeth y Cynulliad

  • Cyflwyno'r ddeiseb i Arweinwyr Cyngor Sir Ceredigion, Sir Gâr, Conwy ac Ynys Môn

  • Cyflwyno'r ddeiseb i arweinwyr i 4 plaid yng Nghymru

  • Lobio am gyfarfod gyda Carwyn Jones i'w drafod

  • Ffurfio grwp ymgyrchu i weithredu'n uniongyrchol
Os wyt ti isio helpu ni i gyflawni'r amcanion uchod, llofnoda'r ddeiseb.

Diolch!

38 SIGNATURES
GOAL: 5,000 signatures

Rydym ni sydd wedi torri ein henwau isod yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog cynghorau sir Ynys Môn, Ceredigion, Conwy a Sir Gâr i fabwysiadu polisi iaith fewnol Gwynedd a gweithredu'n fewnol trwy gyfrwng y Gymraeg.


signed up for datblygu polisiau 2013-04-13 16:10:31 -0400

Gwna wahaniaeth - llenwa unrhyw ffurflen ar y wefan hon heddiw!

Mae Cymuned yn credu bod modd ennill dyfodol i'n cymunedau Cymraeg trwy:

Os wyt ti'n cytuno gyda ni, dos at y tudalen 'Ymgyrchoedd' i helpu ni gyrraedd y nod - neu lenwa'r ffurflen isod i helpu ymledu'r gair.

Os oes gen ti syniadau eraill, dos at y tudalen 'Syniadau Chdi' a gad i bawb wybod amdanyn nhw - bydd y rhai mwyaf boblogaidd yn dod yn rhan o'n gwaith swyddogol.

***

Gyda llaw, dan ni'n ymddiheuro am y darnau o Saesneg ar y tudalennau yma - dydy'r sustem ddim eto ar gael yn y Gymraeg, ond dan ni wedi cynnig trefnu'r cyfieithu, felly cyntaf bydd modd dyna beth wnawn ni...:-)


Founder of the Celtic Peace Academy.