Mewngofnodi yma rwan er mwyn cael mynediad at bopeth ar y wefan


Addysg Gymraeg

Mae ysgolion cyfrwng Saesneg mewn ardaloedd Cymraeg yn gadael i lawr y plant sydd yn eu mynychu nhw.

Maen nhw'n gadael y plant heb y gallu i gymryd rhan gyflawn yn eu cymunedau eu hunain.

Mae hyn yn annerbyniol ac yn anfoesol.

Maen nhw hefyd yn annog mewnfudwyr i feddwl nad oes rhaid dysgu iaith eu cymuned newydd, a bod dim angen i'w plant ddod yn rhan o'r gymuned newydd honno.

Os wyt ti'n cytuno efo ni, llofnoda'r ddeiseb isod er mwyn galw ar y Cynulliad i fynnu bod pob ysgol yn Ynys Môn, Gwynedd a Cheredigion yn llwyddo i roi sgiliau dwyieithog llawn i'w myfyrwyr.

[Nid yw'r ddeiseb hon yn cynnwys Sir Gâr eto am nad oes gwirfoddolwyr gynnon ni sydd yn gyfarwydd â'r sefyllfa yn Sir Gâr.  Pe hoffet weld Sir Gâr yn cael ei chynnwys, awgryma hynny o dan 'Syniadau Chdi' - os bydd digon o bobl yn cytuno, byddwn yn ei newid.]

Pan byddwn ni'n cyrraedd y darged, byddwn yn:
  • Cyflwyno'r ddeiseb i Lywodraeth y Cynulliad

  • Cyflwyno'r ddeiseb i Arweinwyr Cyngor Sir Gwynedd, Ceredigion ac Ynys Môn

  • Cyflwyno'r ddeiseb i arweinwyr i 4 plaid yng Nghymru

  • Lobio am gyfarfod gyda Carwyn Jones i'w drafod

  • Ffurfio grwp ymgyrchu i weithredu'n uniongyrchol
Os wyt ti isio helpu ni i gyflawni'r amcanion uchod, llofnoda'r ddeiseb.
Diolch!

Rydym ni sydd wedi torri ein henwau isod yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i fynnu bod pob ysgol yng Ngwynedd, Ceredigion ac Ynys Môn yn llwyddo i roi sgiliau dwyieithog llawn i'w myfyrwyr fel bod eu myfyrwyr yn medru chwarae rhan lawn ym mywyd eu cymunedau eu hunain.

45 SIGNATURES
GOL: 5,000 signatures

Wnei di lofnodi?or Text ADDYSG to +16176740966 to sign
Hoffi'r dudalen hon er mwyn lledaenu'r neges:

Showing 48 reactions

signed via 2017-09-14 05:29:08 -0400
signed 2016-04-23 07:29:47 -0400
signed 2016-03-16 12:12:15 -0400
signed via 2014-10-16 19:07:01 -0400
signed 2014-07-30 16:39:45 -0400
YN GEFNOGI’R HAWL SYLFAENOL I GAEL ADDYSG CYMRAEG I ADEILADU’R CENHEDLAETH NEWYDD A FYWIOL CYMUNED CYMRAEG.
signed via 2014-01-08 05:47:53 -0500
signed 2013-02-26 12:14:13 -0500
signed 2013-02-06 15:47:36 -0500
Hollol warthus bod ysgolion cyfrwng Saesneg yn parhau yng nghanol y Fro Gymraeg. A ninnau’n meddwl bod yr oes Fictorianaidd ar ben
signed 2012-07-13 06:49:31 -0400
signed 2012-06-26 04:48:07 -0400
signed 2012-05-20 05:33:42 -0400
signed 2012-04-21 11:30:06 -0400
signed 2012-03-07 09:20:09 -0500
signed 2012-02-11 15:40:15 -0500
signed 2012-01-23 09:11:26 -0500
signed via 2012-01-22 20:36:24 -0500
signed via 2012-01-22 19:45:45 -0500
signed 2012-01-21 08:59:15 -0500
signed 2012-01-21 08:55:01 -0500
@gethinydwi tweeted link to this page. 2012-01-19 08:49:11 -0500
Dim addysg uniaith Saesneg yn y Fro! Llofnoda'r ddeiseb: http://t.co/WYXAK6Wi via @Cymuned
signed 2012-01-19 08:47:09 -0500
signed 2012-01-19 07:22:26 -0500
signed 2011-12-26 18:18:02 -0500
signed 2011-11-08 16:55:39 -0500
signed 2011-08-31 10:45:15 -0400
signed 2011-07-22 13:24:00 -0400
signed 2011-07-11 14:30:23 -0400
Pam dim ond y siroedd a nodwyd? Angen ymgyrchu ehangach.
followed this page 2011-07-10 13:24:23 -0400
signed 2011-07-09 11:28:44 -0400
Ble maer Sir Gaerfyrddin yn datganiad hyn? Mae gan sir Gaefyrddin mwy o siaradwyr Cymraeg na phob sir arall yng Nghymru. Mae hefyd canran sydd yn uwch na Cheredigion yn medru’r iaith yn sir Gaerfyrddin. Mae hefyd ystadegau ysgol yn profi bod mwy mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg yn Sir Gaerfyrddin nag sydd yng Ngheredigion, pam felly anghofio Sir Gaerfyrddin fan hyn? Mae hyn yn gwbl anghyfrifol ac yn cwestiynu dibenion ac hefyd gwybodaeth gwirioneddol cymuned o’r sefyllfa.
signed 2011-07-08 21:28:47 -0400
1  2  Next →