craig ab iago

canceled trefnuraliau 2012-01-24 18:52:35 -0500

Gwna wahaniaeth - llenwa unrhyw ffurflen ar y wefan hon heddiw!

Mae Cymuned yn credu bod modd ennill dyfodol i'n cymunedau Cymraeg trwy:

Os wyt ti'n cytuno gyda ni, dos at y tudalen 'Ymgyrchoedd' i helpu ni gyrraedd y nod - neu lenwa'r ffurflen isod i helpu ymledu'r gair.

Os oes gen ti syniadau eraill, dos at y tudalen 'Syniadau Chdi' a gad i bawb wybod amdanyn nhw - bydd y rhai mwyaf boblogaidd yn dod yn rhan o'n gwaith swyddogol.

***

Gyda llaw, dan ni'n ymddiheuro am y darnau o Saesneg ar y tudalennau yma - dydy'r sustem ddim eto ar gael yn y Gymraeg, ond dan ni wedi cynnig trefnu'r cyfieithu, felly cyntaf bydd modd dyna beth wnawn ni...:-)


tagged Iestyn ap Dafydd's Protestio Gweladwy ac Effeithiol with Da 2011-07-19 17:10:55 -0400

Protestio Gweladwy ac Effeithiol

Beth bynnag rydych yn feddwl o gredoau 32CSM , mae’r strategaeth ymgyrchu sydd ganddynt yn edrych yn hyndod effeithiol. Edrychwch ar
yr eitem newyddion Sianel 4 isod i weld beth sydd gennai dan sylw (mae’r darn rwy’n  gyfeirio ato yn cychwyn 1 munud 13 eiliad i fewn i’r clip ac yn gorffen am 1 munud 36): 

http://www.youtube.com/watch?v=kJ_DiNhmOp4

Er y gallai hyn gael ei ail-greu unrhywle yng Nghymru, rwyf i’n ei  awgrymu yn benodol ar gyfer Caernarfon.

Rhwng 10 ac 20 ohonom yn chwifio fflagiau a baneri ar y palmant wrth gylchfan Morrisons ar brynhawn Gwener pan mae traffic twristiaid ar ei brysuraf. Mae’r baneri yn amlygu materion sydd yn effeithio ar ein cymunedau. Ni ddylai unrhyw beth sydd ar y baneri (na chwaith unrhywbeth rydym yn ei ddweud neu yn ei wneud) fod yn hiliol, senoffobig nac yn dramgwyddus; dim ond yn nodi ffeithiau.