English English

commented on Hafan 2014-10-27 05:45:54 -0400 · Flag
peidiwch â defnyddio “ti” os gwelwch yn dda, annwyl wefeistr

signed Treth Stamp 2014-10-27 05:37:13 -0400


  • YN ERBYN OND YN YCHWANEGU SYLW * Mae ymgyrch Cymdeithas yr Iaith a’u ffrindiau yn erbyn adeiladu tai (“diangen” – ia, wir…) yn dangos yn glir nad oes ganddynt wir ddiddordeb mewn caniatáu i bobl leol brynu tŷ. Cael gwared ar y Saeson (a phobl ddi-Gymraeg eraill) yw eu hunig diddordeb nhw. Beth am bobl sydd eisioes yn byw yn y Fro Gymraeg – a ddylen nhw dalu treth ychwanegol i symud allan o’u hardal hefyd, neu ydy hi mai dim ond mewnfudwyr i’r Fro a ddylai dalu?

Treth Stamp

Mae treth stamp eisoes yn amrywio yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol - byddai'n hawdd iawn iddo fo amrwyio o blaid pobl leol hefyd.

Byddai pobl leol yn cael gostyngiad ar dreth stamp wrth brynu tŷ, a byddai pobl o tu allan i'r sir/gwlad yn talu'n ychwanegol - gyda'r arian ychwanegol yn mynd at brosiectau tai fforddiadwy lleol.

Dyma'r unig ffordd i wneud yn siwr bod pobl leol yn medru cystadlu yn y farchnad agored - yn hytrach na gorfod symud i mewn i ghettoes tai fforddadwy yn unig.

Os wyt ti'n cytuno gyda'r syniad yma, ac isio i ni bwyso ar y Cynulliad i ofyn am y grym i weithredu hyn, llofnoda'r ddeiseb isod.

Pan byddwn ni'n cyrraedd y darged, byddwn yn:
  • Cyflwyno'r ddeiseb i Lywodraeth y Cynulliad

  • Cyflwyno'r ddeiseb i arweinwyr i 4 plaid yng Nghymru

  • Lobio am gyfarfod gyda Carwyn Jones i'w drafod

  • Ffurfio grwp ymgyrchu i weithredu'n uniongyrchol
Os wyt ti isio helpu ni i gyflawni'r amcanion uchod, llofnoda'r ddeiseb.
Diolch!
25 SIGNATURES
GOAL: 5,000 signatures

Rydym ni sydd wedi torri ein henwau isod yn galw ar Gynulliad Genedlaethol Cymru i geisio'r grym angenrheidiol er mwyn cynyddu'r treth stamp ar gyfer prynwyr sydd ddim yn lleol, ac er mwyn cynnig gostyngiad ar dreth stamp ar gyfer prynwyr lleol.