Mewngofnodi yma rwan er mwyn cael mynediad at bopeth ar y wefan


Iaith Cynghorau Sir

Allan o 22 cyngor sir, dim ond un, Gwynedd, sydd yn gweithio'n fewnol trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae polisi iaith Gwynedd wedi gwneud gwahaniaeth hynod bwysig i agweddau tuag at y Gymraeg yng Ngwynedd.

Mae'n hen bryd i gynghorau sir Ynys Môn, Ceredigion, Conwy a Sir Gâr ddilyn polisi iaith Gwynedd - byddai'n creu gwaith safonol i siaradwyr y Gymraeg, gwasanaethau dwyieithog cyflawn i drigolion i siroedd hynny, a rheswm clir ac ymarferol i fewnfudwyr ddysgu'r iaith.

Os wyt ti'n cytuno efo ni, llofnoda'r ddeiseb isod yn galw ar y Cynulliad i annog y cynghorau sir hynny i fabwysiadu polisi iaith fewnol Gwynedd.

Pan byddwn ni'n cyrraedd y darged, byddwn yn:
  • Cyflwyno'r ddeiseb i Lywodraeth y Cynulliad

  • Cyflwyno'r ddeiseb i Arweinwyr Cyngor Sir Ceredigion, Sir Gâr, Conwy ac Ynys Môn

  • Cyflwyno'r ddeiseb i arweinwyr i 4 plaid yng Nghymru

  • Lobio am gyfarfod gyda Carwyn Jones i'w drafod

  • Ffurfio grwp ymgyrchu i weithredu'n uniongyrchol
Os wyt ti isio helpu ni i gyflawni'r amcanion uchod, llofnoda'r ddeiseb.

Diolch!

Rydym ni sydd wedi torri ein henwau isod yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog cynghorau sir Ynys Môn, Ceredigion, Conwy a Sir Gâr i fabwysiadu polisi iaith fewnol Gwynedd a gweithredu'n fewnol trwy gyfrwng y Gymraeg.

38 SIGNATURES
GOAL: 5,000 signatures

Will you sign?
or Text CYNGOR to +16176740966 to sign
Like this to spread the word:

Showing 36 reactions

signed via 2017-09-14 05:30:09 -0400
signed 2016-05-21 14:57:57 -0400
signed via 2015-05-03 14:57:21 -0400
signed via 2014-10-16 19:02:40 -0400
signed 2014-01-08 05:42:18 -0500
signed 2013-08-26 08:50:48 -0400
@Methusalada tweeted link to this page. 2013-04-13 16:53:11 -0400
Y Gymraeg dylai fod yn iaith fewnol cynghorau sir y Fro! Dewch i lofnodi'r ddeiseb: http://www.cymuned.org/iaith?recruiter_id=563
signed 2013-04-13 16:52:20 -0400
signed 2012-07-13 06:50:46 -0400
signed 2012-05-20 05:00:03 -0400
signed via 2012-01-22 19:42:51 -0500
signed via 2012-01-22 05:34:31 -0500
signed 2012-01-21 05:23:59 -0500
@gethinydwi tweeted link to this page. 2012-01-19 08:48:52 -0500
Y Gymraeg dylai fod yn iaith fewnol cynghorau sir y Fro! Dewch i lofnodi'r ddeiseb: http://t.co/EKjtZOMH via @Cymuned
signed 2012-01-19 07:52:37 -0500
signed 2012-01-19 07:22:04 -0500
signed 2011-07-21 04:20:23 -0400
signed 2011-07-19 18:25:05 -0400
signed 2011-07-19 18:25:03 -0400
signed via 2011-07-19 18:24:59 -0400
signed 2011-07-19 17:23:12 -0400
signed 2011-07-19 17:23:07 -0400
signed 2011-07-19 01:31:55 -0400
signed 2011-07-16 19:29:08 -0400
signed 2011-07-09 11:31:38 -0400
signed 2011-07-08 05:24:47 -0400
signed via 2011-07-07 08:28:43 -0400
posted about this on Facebook 2011-07-07 08:26:16 -0400
Y Gymraeg dylai fod yn iaith fewnol cynghorau sir y Fro! Dewch i lofnodi'r ddeiseb: http://nbld.us/ksXdiU
@aranjones tweeted link to this page. 2011-07-07 08:26:16 -0400
Y Gymraeg dylai fod yn iaith fewnol cynghorau sir y Fro! Dewch i lofnodi'r ddeiseb: http://nbld.us/ksXdiU
signed 2011-07-07 08:25:48 -0400
1  2  Next →