Mewngofnodi yma rwan er mwyn cael mynediad at bopeth ar y wefan


Iaith Cynghorau Sir

Allan o 22 cyngor sir, dim ond un, Gwynedd, sydd yn gweithio'n fewnol trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae polisi iaith Gwynedd wedi gwneud gwahaniaeth hynod bwysig i agweddau tuag at y Gymraeg yng Ngwynedd.

Mae'n hen bryd i gynghorau sir Ynys Môn, Ceredigion, Conwy a Sir Gâr ddilyn polisi iaith Gwynedd - byddai'n creu gwaith safonol i siaradwyr y Gymraeg, gwasanaethau dwyieithog cyflawn i drigolion i siroedd hynny, a rheswm clir ac ymarferol i fewnfudwyr ddysgu'r iaith.

Os wyt ti'n cytuno efo ni, llofnoda'r ddeiseb isod yn galw ar y Cynulliad i annog y cynghorau sir hynny i fabwysiadu polisi iaith fewnol Gwynedd.

Pan byddwn ni'n cyrraedd y darged, byddwn yn:
  • Cyflwyno'r ddeiseb i Lywodraeth y Cynulliad

  • Cyflwyno'r ddeiseb i Arweinwyr Cyngor Sir Ceredigion, Sir Gâr, Conwy ac Ynys Môn

  • Cyflwyno'r ddeiseb i arweinwyr i 4 plaid yng Nghymru

  • Lobio am gyfarfod gyda Carwyn Jones i'w drafod

  • Ffurfio grwp ymgyrchu i weithredu'n uniongyrchol
Os wyt ti isio helpu ni i gyflawni'r amcanion uchod, llofnoda'r ddeiseb.

Diolch!

Rydym ni sydd wedi torri ein henwau isod yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog cynghorau sir Ynys Môn, Ceredigion, Conwy a Sir Gâr i fabwysiadu polisi iaith fewnol Gwynedd a gweithredu'n fewnol trwy gyfrwng y Gymraeg.

38 SIGNATURES
GOAL: 5,000 signatures

Will you sign?
or Text CYNGOR to +16176740966 to sign
Like this to spread the word:

Showing 36 reactions

posted about this on Facebook 2011-07-04 17:37:56 -0400
Y Gymraeg dylai fod iaith fewnol cynghorau sir y Fro! http://nbld.us/ksXdiU
signed 2011-07-04 17:37:40 -0400
signed 2011-07-04 15:32:31 -0400
Pam ddylai unrhywun ym Môn neu Geredigion orfod gweithio drwy gyfrwng y Saesneg?
posted about this on Facebook 2011-07-04 14:33:55 -0400
Y Gymraeg dylai fod iaith fewnol cynghorau sir y Fro! http://nbld.us/ksXdiU
signed 2011-07-04 14:33:37 -0400
published this page 2011-07-01 10:17:10 -0400
← Previous  1  2