Mewngofnodi yma rwan er mwyn cael mynediad at bopeth ar y wefan


Dyfodol polisi iaith Gwynedd

Mae disgwyl y bydd Carl Sargeant, Gweinidog dros Lywodraeth Leol, yn cyflwyno mesur llywodraeth leol bydd yn gorfodi cynghorau sir i 'gydweithio'n agosach' er mwyn arbed arian a gwella gwasanaethau.

http://news.bbc.co.uk/democracylive/hi/wales/newsid_8811000/8811477.stm

Mae hyn yn codi cwestiynau pwysig ynghylch dyfodol polisi iaith Gwynedd – sut effaith bydd cydweithio gyda Chyngor Sir Ynys Môn neu Gyngor Sir Conwy yn cael ar ddefnydd proffesiynol ymarferol o'r Gymraeg o fewn Cyngor Gwynedd?

Mae'n bosib y bydd yn niweidiol iawn – ac mae polisi iaith Cyngor Gwynedd yn un o lwyddiannau pwysicaf yr ymgyrch iaith yn y chwarter canrif ddiwethaf. Mae wedi gosod yr iaith Gymraeg yn arf economaidd a phroffesiynol o bwys yng Ngwynedd, a dim trwy gyd-ddigwyddiad mae Gwynedd erbyn hyn yn sir cryfaf Cymru o ran defnydd cymunedol o'r Gymraeg.

Byddai gwanhau polisi iaith Gwynedd yn hynod niweidiol i ddyfodol y Gymraeg.

Ar yr un pryd, byddai estyn polisi iaith Gwynedd i Ynys Môn a Chonwy (fel man cychwyn) yn gam ymlaen o bwys anferth, ac yn mynd yn bell iawn tuag at sichrau dyfodol wirioneddol cynaladwy i'r iaith fel iaith gymunedol.

Os wyt ti'n cytuno bod hyn yn un o'r cwestiynau pwysicaf ynglŷn â'r iaith yn y ddegawd hon, llofnoda'r ddeiseb i alw am estyn polisi iaith Gwynedd i gynghorau sir eraill sydd yn gyfrifol am gymunedau Cymraeg:

http://www.cymuned.org/iaith

Os wyt ti'n fodlon helpu cwffio dros hyn, mewn unrhyw ffordd o gwbl (o sgwennu llythyrau hyd at drefnu gweithredoedd) yna beth am wirfoddoli:

http://www.cymuned.org/gwirfoddoli

Do you like this post?

Showing 3 reactions


commented 2013-12-22 03:04:29 -0500 · Flag
Thank you
@Iestynap tweeted link to this page. 2011-07-19 16:59:05 -0400
Cyngor Gwynedd yn troi'n nôl at y Saesneg? http://t.co/sgBvqsg
published this page in Blog 2011-07-19 05:30:51 -0400