Rhobet Williams

wants to volunteer 2015-09-26 06:39:52 -0400

Gwna wahaniaeth - llenwa unrhyw ffurflen ar y wefan hon heddiw!

Mae Cymuned yn credu bod modd ennill dyfodol i'n cymunedau Cymraeg trwy:

Os wyt ti'n cytuno gyda ni, dos at y tudalen 'Ymgyrchoedd' i helpu ni gyrraedd y nod - neu lenwa'r ffurflen isod i helpu ymledu'r gair.

Os oes gen ti syniadau eraill, dos at y tudalen 'Syniadau Chdi' a gad i bawb wybod amdanyn nhw - bydd y rhai mwyaf boblogaidd yn dod yn rhan o'n gwaith swyddogol.

***

Gyda llaw, dan ni'n ymddiheuro am y darnau o Saesneg ar y tudalennau yma - dydy'r sustem ddim eto ar gael yn y Gymraeg, ond dan ni wedi cynnig trefnu'r cyfieithu, felly cyntaf bydd modd dyna beth wnawn ni...:-)