Mewngofnodi yma rwan er mwyn cael mynediad at bopeth ar y wefan


Treth Stamp

Mae treth stamp eisoes yn amrywio yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol - byddai'n hawdd iawn iddo fo amrwyio o blaid pobl leol hefyd.

Byddai pobl leol yn cael gostyngiad ar dreth stamp wrth brynu tŷ, a byddai pobl o tu allan i'r sir/gwlad yn talu'n ychwanegol - gyda'r arian ychwanegol yn mynd at brosiectau tai fforddiadwy lleol.

Dyma'r unig ffordd i wneud yn siwr bod pobl leol yn medru cystadlu yn y farchnad agored - yn hytrach na gorfod symud i mewn i ghettoes tai fforddadwy yn unig.

Os wyt ti'n cytuno gyda'r syniad yma, ac isio i ni bwyso ar y Cynulliad i ofyn am y grym i weithredu hyn, llofnoda'r ddeiseb isod.

Pan byddwn ni'n cyrraedd y darged, byddwn yn:
  • Cyflwyno'r ddeiseb i Lywodraeth y Cynulliad

  • Cyflwyno'r ddeiseb i arweinwyr i 4 plaid yng Nghymru

  • Lobio am gyfarfod gyda Carwyn Jones i'w drafod

  • Ffurfio grwp ymgyrchu i weithredu'n uniongyrchol
Os wyt ti isio helpu ni i gyflawni'r amcanion uchod, llofnoda'r ddeiseb.
Diolch!

Rydym ni sydd wedi torri ein henwau isod yn galw ar Gynulliad Genedlaethol Cymru i geisio'r grym angenrheidiol er mwyn cynyddu'r treth stamp ar gyfer prynwyr sydd ddim yn lleol, ac er mwyn cynnig gostyngiad ar dreth stamp ar gyfer prynwyr lleol.

25 SIGNATURES
GOAL: 5,000 signatures

Will you sign?
or Text TRETH to +16176740966 to sign
Like this to spread the word:

Showing 26 reactions

signed via 2017-09-14 05:30:32 -0400
signed 2014-10-27 05:37:13 -0400


  • YN ERBYN OND YN YCHWANEGU SYLW * Mae ymgyrch Cymdeithas yr Iaith a’u ffrindiau yn erbyn adeiladu tai (“diangen” – ia, wir…) yn dangos yn glir nad oes ganddynt wir ddiddordeb mewn caniatáu i bobl leol brynu tŷ. Cael gwared ar y Saeson (a phobl ddi-Gymraeg eraill) yw eu hunig diddordeb nhw. Beth am bobl sydd eisioes yn byw yn y Fro Gymraeg – a ddylen nhw dalu treth ychwanegol i symud allan o’u hardal hefyd, neu ydy hi mai dim ond mewnfudwyr i’r Fro a ddylai dalu?

signed via 2014-10-16 19:00:06 -0400
signed via 2014-01-08 05:47:21 -0500
@ tweeted link to this page. 2013-04-13 16:49:03 -0400
Rhaid codi treth stamp uwch ar brynwyr sydd ddim yn lleol, a rhoi gostyngiad i bobl leol! Llofnoda'r ddeiseb: http://www.cymuned.org/treth?recruiter_id=564
signed 2013-04-13 16:48:49 -0400
signed via 2012-01-22 19:56:35 -0500
signed via 2012-01-22 19:44:20 -0500
signed 2012-01-19 07:42:20 -0500
signed 2012-01-19 07:13:27 -0500
signed 2011-12-26 18:15:33 -0500
signed 2011-11-08 16:51:55 -0500
signed 2011-08-31 10:45:23 -0400
signed 2011-08-21 04:55:34 -0400
signed via 2011-07-19 18:25:03 -0400
signed via 2011-07-19 17:43:35 -0400
signed 2011-07-19 06:24:43 -0400
@aranjones tweeted link to this page. 2011-07-08 06:44:23 -0400
Deiseb i leihau treth stamp ar gyfer pobl leol: http://t.co/9zWQzqB
signed via 2011-07-08 05:21:40 -0400
@aranjones tweeted link to this page. 2011-07-07 08:25:19 -0400
Treth stamp is i bobl leol - arwydda'r ddeiseb! http://t.co/9zWQzqB
signed 2011-07-05 17:31:38 -0400
signed 2011-07-05 14:49:57 -0400
posted about this on Facebook 2011-07-05 12:37:26 -0400
Rhaid codi treth stamp uwch ar brynwyr sydd ddim yn lleol, a rhoi gostyngiad i bobl leol! http://nbld.us/jcJ1tW
@aranjones tweeted link to this page. 2011-07-05 06:00:19 -0400
Rhaid codi treth stamp uwch ar brynwyr sydd ddim yn lleol, a rhoi gostyngiad i bobl leol! http://nbld.us/jcJ1tW
posted about this on Facebook 2011-07-05 06:00:18 -0400
Rhaid codi treth stamp uwch ar brynwyr sydd ddim yn lleol, a rhoi gostyngiad i bobl leol! http://nbld.us/jcJ1tW
published this page 2011-07-01 10:06:00 -0400