Mewngofnodi yma rwan er mwyn cael mynediad at bopeth ar y wefan


Dyma wefan newydd Cymuned

Wedi trafodaeth ar y Pwyllgor Gwaith ac yn y Cyfarfod Blynyddol, dan ni wedi penderfynu defnyddio sustem newydd er mwyn galluogi ni i gysylltu'n well efo pobl sydd isio gwneud gwahaniaeth.

Cafodd yr un sustem ei ddefnyddio gan yr SNP yn yr etholiad diwethaf yn yr Alban, ac mae'n gwneud hi'n bosib i gefnogwyr ac aelodau gweld a llywio popeth sy'n digwydd efo'r mudiad - fel y gweli di wrth edrych o gwmpas y gwahanol ffyrdd mae modd i ti osod dy syniadau di wrth galon y mudiad rwan, trwy awgrymu ymgyrchoedd neu dactegau a thrwy ennill cefnogaeth i'th syniadau, neu drwy alw am gyfarfodydd cyhoeddus neu hyd yn oed raliau.

Mae'r sustem, NationBuilder, wedi dweud wrthom ni y bydd modd i ni gyfieithu'r rhyngwyneb yn iawn erbyn diwedd y flwyddyn - tan hynny, rydym yn ymddiheuro am y darnau bach o Saesneg fan hyn a fan draw ar y wefan.

Do you like this post?

Showing 2 reactions


commented 2013-12-24 15:03:56 -0500 · Flag
Thank you
published this page in Blog 2011-07-01 17:45:21 -0400