Mewngofnodi yma rwan er mwyn cael mynediad at bopeth ar y wefan


Canoli gan y WRVS yn bygwth swyddi ym Mhorthaethwy

Y mae 6 swydd ym Mhorthaethwy dan fygythiad oherwydd canoli gan elusen gymunedol y WRVS.

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-north-west-wales-14540603

http://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/2011/08/16/400-sign-petition-in-ysbyty-gwynedd-sandwich-row-55578-29241148/

Yn ôl gwefan yr elusen, mae'r WRVS yn cefnogi cymunedau lleol mewn amryw o ffyrdd, gan gynnwys ymateb i argyfyngau, a chydweithio gyda phobl hŷn er mwyn iddynt allu byw bywydau mwy annibynol.

Ond mewn cam sydd, yn ôl y WRVS, wedi'i gymryd er mwyn gwarantu safon y bwyd a ddarperir ganddynt, mae'r WRVS wedi dod â chytundeb gyda Menai Deli i ddarparu brechdanau i Ysbyty Gwynedd i ben, a'i roi i gwmni Ginsters o Gernyw yn lle. Rhoddwyd llai na 4 wythnos o rybudd i'r Menai Deli, sydd wedi bod yn darparu brechdanau heb drafferth i'r WRVS ers 20 mlynedd.

Yn ôl y BBC mae Sally Rivers o'r WRVS yn dweud eu bod yn newid y cytundeb: “to ensure we have a clear and consistent message and product with one national sandwich supplier for all our services".

Felly yn ôl yr elusen “gymunedol” hon, dylai popeth drwy Brydain fod yn unfath, rhyw Macdonalds bach gydag “W” yn lle “M”. Does dim gwerth i 20 mlynedd o gydweithio, nag i gefnogi swyddi yn y gymuned leol, ac mae 4 wythnos yn ddigon o rybudd i roi i gwmni bach lleol er mwyn iddo ddiswyddo 6 o'i 10 gweithiwr. Hyd y gwyddwn ni, unig gŵyn y WRVS yn erbyn y Menai Deli yw nad ydy eu brechdannau union yr un fath a'r rhai a werthir gan y WRVS yn Kensington, Salford neu Leith.

Ond hwyrach bod agwedd y WRVS tuag at y gymuned leol yn cael ei adlewyrchu mewn bygythiadau a wnaed, yn ôl rhai, i'w gwirfoddolwyr eu hunain na fyddai modd iddynt barhau petasai nhw'n cefnogi'r cwmni lleol a'i weithwyr drwy arwyddo deiseb yn gwrthwynebu'r newid.

Mae Cymuned yn credu y dylid gwneud pob ymdrech i gefnogi busnesau lleol, ac felly yn gwrthwynebu'r penderfyniad rhyfedd hwn gan y WRVS. Nid ydym yn gwybod am ddeiseb arlein, ond rydym yn annog i unrhyw un sydd yn agos at Ysbyty Gwynedd alw yno ac arwyddo'r deisebau sydd yn cylchredeg drwy'r ysbyty – mae dros 400 wedi llofnodi yn barod.

Yn fwy pwerus fyth fyddai i unigolion ysgrifennu at y WRVS. Mae nhw eu hunain yn dweud y byddai'n well gyda nhw ddelio gydag unigolion er mwyn esbonio eu penderfyniad. Ysgrifennwch, a rhannwch eich atebion gyda ni!

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-north-west-wales-14540603

 

http://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/2011/08/16/400-sign-petition-in-ysbyty-gwynedd-sandwich-row-55578-29241148/

 

Y mae 6 swydd ym Mhorthaethwy dan fygythiad oherwydd canoli gan elusen gymunedol y WRVS.

 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-north-west-wales-14540603

 

http://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/2011/08/16/400-sign-petition-in-ysbyty-gwynedd-sandwich-row-55578-29241148/

 

Yn ôl gwefan yr elusen, mae nhw'n cefnogi cymunedau lleol mewn amryw o ffyrdd, gan gynnwys ymateb i argyfyngau, a chyweithio gyda phobl hŷn er mwyn iddynt allu byw bywydau mwy annibynol.

 

Ond mewn cam sydd, yn ôl y WRVS, wedi'i gymryd er mwyn gwarantu safon y bwyd a ddarperir ganddynt, mae'r WRVS wedi dod â chytundeb gyda Menai Deli i ddarparu brechdanau i Ysbyty Gwynedd i ben, a'i roi i gwmni Ginsters o Gernyw yn lle. Rhoddwyd llai na 4 wythnos o rybudd i'r Menai Deli, sydd wedi bod yn darparu brechdanau heb drafferth i'r WRVS ers 20 mlynedd.

 

Yn ôl y BBC mae Sally Rivers o'r WRVS yn dweud eu bod yn newid y cytundeb: “to ensure we have a clear and consistent message and product with one national sandwich supplier for all our services".

 

Felly yn ôl yr elusen “gymunedol” hon, dylai popeth drwy Brydain fod yn unfath, rhyw Macdonalds bach gydag “W” yn lle “M”. Does dim gwerth i 20 mlynedd o gydweithio, nag i gefnogi swyddi yn y gymuned leol, ac mae 4 wythnos yn ddigon o rybudd i roi i gwmni bach lleol er mwyn iddo ddiswyddo 6 o'i 10 gweithiwr. Hyd y gwyddwn ni, unig gŵyn y WRVS yn erbyn y Menai Deli yw nad ydy eu brechdannau union yr un fath a'r rhai a werthir gan y WRVS yn Kensington, Salford neu Leith.

 

Ond hwyrach bod agwedd y WRVS tuag at y gymuned leol yn cael ei adlewyrchu mewn bygythiadau a wnaed, yn ôl rhai, i'w gwirfoddolwyr eu hunain na fyddai modd iddynt barhau petasai nhw'n cefnogi'r cwmni lleol a'i weithwyr drwy arwyddo deiseb yn gwrthwynebu'r newid.

 

Mae Cymuned yn credu y dylid gwneud pob ymdrech i gefnogi busnesau lleol, ac felly yn gwrthwynebu'r penderfyniad rhyfedd hwn gan y WRVS. Nid ydym yn gwybod am ddeiseb arlein, ond rydym yn annog i unrhyw un sydd yn agos at Ysbyty Gwynedd alw yno ac arwyddo'r deisebau sydd yn cylchredeg drwy'r ysbyty – mae dros 400 wedi llofnodi yn barod.

 

Yn fwy pwerus fyth fyddai i unigolion ysgrifennu at y WRVS. Mae nhw eu hunain yn dweud y byddai'n well gyda nhw ddelio gydag unigolion er mwyn esbonio eu penderfyniad. Ysgrifennwch, a rhannwch eich atebion gyda ni!

Do you like this post?

Showing 4 reactions


@Penbwl mentioned @Cymuned link to this page. 2011-08-17 11:32:11 -0400
RT @aranjones Canoli gan y WRVS yn bygwth swyddi ym Mhorthaethwy http://t.co/NBcYZIE via @Cymuned
@aranjones tweeted link to this page. 2011-08-17 06:28:33 -0400
Canoli gan y WRVS yn bygwth swyddi ym Mhorthaethwy http://t.co/F2SDmdo via @Cymuned
@Iestynap mentioned @Cymuned link to this page. 2011-08-16 17:59:35 -0400
Y WRVS o bawb yn moyn defnyddio cwmni mawr, ac yn creu diweithdra lleol. http://t.co/3ecMO48 via @Cymuned
published this page in Blog 2011-08-16 17:52:00 -0400