Mewngofnodi yma rwan er mwyn cael mynediad at bopeth ar y wefan


Ymateb i erthygl rhyfedd y Cymro

Fel bydd rhai ohonoch chi efallai wedi gweld, mae'r Cymro yr wythnos hon wedi cyhoeddu tudalen blaen (dim llai!) yn awgrymu nad yw'r mudiad Cymuned yn bodoli am bod y Cymro wedi methu cael gafael arnom ni.  Mae'n bosib mae dyma'r tudalen blaen mwyaf rhyfedd dw i erioed wedi'i ddarllen!

A wnaethoch chi anfon ebost atom ni, Mr Halliday?  Mae ein cyfrif ebost yn awgrymu fel arall.

A wnaethoch chi ffonio rhif ffôn symudol y Cadeirydd, Mr Richard Evans, sydd wedi bod ar gael i'r Wasg ers blynyddoedd?  Naddo, mae'n ymddangos.

A wnaethoch chi ffonio rhif ffôn symudol y Prif Weithredwr, Mr Aran Jones, sydd wedi bod ar gael i'r Wasg ers blynyddoedd?  Naddo, mae'n ymddangos.

A wnaethoch chi gofrestru ar y wefan mae'r Cymro yn cyfeirio ati yn yr erthygl, lle mae modd i unrhyw un gynnig syniadau, gwirfoddoli, neu gysylltu gyda'r mudiad?  Mae ein cofnodion yn dangos fel arall.

A wnaethoch chi anfon Tweet atom ni, efallai?  O, na, mae'n ddrwg gen i, wnaethoch chi ddim.

Efallai bod chi wedi trio Facebook?  Naddo - i bobl ifanc mae hynny, mae'n siwr.

Yn ystod y cyfnod mae'r Cymro yn honni iddyn nhw geisio cysylltu gyda ni, mae'r canlynol wedi llwyddo i gysylltu gyda ni ac i gydweithio gyda ni: Dweud Petha (S4C), y Daily Post, y Western Mail, a BBC Radio Wales.

Sut oedden nhw yn medru cysylltu gyda ni, Mr Halliday, a chi ddim?

A wnaethoch chi drio anfon colomen, efallai?  Os felly, bydd rhaid i ni ymddiheuro, dydan ni ddim yn cadw ein ffenestri'n agored bob tro.

Cyn sgwennu'r pwt yma o ymateb, rhoddais gynnig ar ffonio'r Cymro er mwyn trafod yr erthygl - ond wnaeth neb ateb y ffôn.

Ydyn nhw'n dal i fodoli, 'sgwn i?

***

Ymddiheuriadau llwyr!

Ein camgymeriad ni!

Mae'n ymddangos i awdures yr erthygl gofrestru ar y wefan hon, fel cefnogwr, ychydig cyn ysgrifennu'r erthygl!

Dyma gip i'n panel rheoli ni:

Karen Owen yn cefnogi Cymuned?!

Pam wnaethoch chi ddim anfon neges trwy'r wefan, Karen?  Mae'n ddigon hawdd.

Neu ebost cyffredin, hyd yn oed?

Neu - efallai - doeddech chi ddim isio siarad gyda ni cyn rhedeg stori camarweiniol sydd yn ail-adrodd ambell i hen gelwydd?

Do you like this post?

Showing 7 reactions


@aranjones tweeted link to this page. 2011-07-16 08:12:50 -0400
@Nwdls Siawns am RT, 'chan? Karen Owen wedi cofrestru ar wefan Cymuned cyn honni bod hi'n methu cysylltu #celwyddnoeth http://t.co/r49Kjh1
@aranjones tweeted link to this page. 2011-07-16 08:02:00 -0400
Karen Owen wedi cofrestru ar wefan Cymuned cyn honni bod hi'n methu cysylltu #celwyddnoeth http://t.co/r49Kjh1
@mwydro mentioned @Cymuned link to this page. 2011-07-16 07:42:29 -0400
Y Cymro yn honni fod @Cymuned ddim yn bodoli. http://goo.gl/1PaXB Tydi @Y_Cymro heb drydar ers 4 mis... #tegellyngalwpardduarycrochan
@amanda_skull tweeted link to this page. 2011-07-16 07:37:02 -0400
Ydy'r Cymro yn dal i fodoli? Ymddengys iddyn nhw beidio gwneud fawr o ymdrech i gysylltu cyn cyhoeddi - ateb Cymuned http://t.co/r49Kjh1
@Penbwl tweeted link to this page. 2011-07-16 06:52:09 -0400
Ydy'r Cymro yn dal i fodoli? Ymddengys iddyn nhw beidio gwneud fawr o ymdrech i gysylltu cyn cyhoeddi - ateb Cymuned http://t.co/r49Kjh1
@aranjones tweeted link to this page. 2011-07-16 06:01:36 -0400
Ydy'r Cymro yn dal i fodoli? Ymddengys iddyn nhw beidio gwneud fawr o ymdrech i gysylltu cyn cyhoeddi - ateb Cymuned http://t.co/r49Kjh1
published this page in Blog 2011-07-16 05:37:33 -0400