Mewngofnodi yma rwan er mwyn cael mynediad at bopeth ar y wefan


Yma o Hyd, neu Cerddwn Ymlaen?

Na, nid rhyw bop-cwis rhyfedd, ond golwg byr iawn ar un agwedd o strwythr gweithredu newydd Cymuned.

O sgrifbin Dafydd Iwan y daw'r ddwy anthem hon – dwy o ganeuon mwyaf adnabyddus y dadeni Cymraeg modern. Mae nhw'n ganeuon lled-debyg i'w gilydd, yn sôn am lewyrch ein gorffennol, a'n gobeithion at y dyfodol.

Rydw i'n deall fy mod, o bosib, yn darllen gormod mewn i un ffaith bach, ond tybed sawl un arall sydd wedi sylwi taw, o'r ddwy, “Yma o hyd” yw'r gân a gaiff ei chanu fwyaf, ar radio ac yn y dafarn, gan gorau meibion a chorau cae rygbi.

“Ry'n ni yma o hyd – er gwaethaf pawb a phopeth.” Mae balchder yn y geiriau, a thân yn y canu. Ry'n ni wedi goroesi pob math ar dymestl a storom – o'n siomi gan y Rhufeiniaid ac ymosodiadau'r Sacsoniaid, drwy'r llyfrau Gleision a hyd yn oed Maggi (ai dyma'r unig fenyw yn hanes Cymru sydd â dim ond un enw?) - ond ry'n ni yma o hyd. Mae'n dangos ein gwydnwch a'n cryfder yn nannedd hanes. Hwre i ni!

Heblaw am un peth – cyfeirio at falchder ein gorffenol hir y mae'r gân. Y bobl a fu sydd wedi ein harwain at lle rydyn ni, a heblaw am ryw “doriad gwawr” sydd yn mynd i ddigwydd, does dim rhaid i ni wneud dim byd. Hwre i ni unwaith eto!

Ond o ble mae'r dyfodol yma yn mynd i ddod? Dyna'r cwestiwn pwysig on'd ife? Ac yng ngeiriau'r hen gân arall 'na mae'r ateb i'w gael. Bydd rhaid i rywrai wneud bach o gerdded!

Ac felly, at y cwestiwn – Yma o Hyd? Neu Cerddwn Ymlaen? P'un o'r ddau syniad sydd yn dy ddennu di? Edrych yn ddiogel ar lewyrch (a thlodi) ein gorffennol, neu fentro i gerdded i'n dyfodol, beth bynnag y mae'n dal?

Ond, sylwer – cerdded yw'r peth. Ara deg a fesul tipyn y mae cyrraedd y dyfodol, heb bod rhaid i un person ysgwyddo baich y byd, a rhedeg nes ei fod e'n rhacs, a rhywun arall yn cymryd drosodd os oes rhywun ar gael: Yn anffodus dyna bu hanes nifer o fudiadau a chyn-fudiadau Cymru. A dyna gryfder Cymuned.org – mae modd i bob un ohonoch chi i gerdded un cam dros Gymreictod pryd bynnag y mae'r awydd yn dod, ac mae ugain cam yn ugain cam, waeth sut mae'r ugain cam yna yn cael eu cymryd.

Does dim byd gyda ni ar wefan Cymuned fydd yn dylanwadu ar y ffaith ein bod “yma o hyd”, er yn sicr, cawn ganu'n falch am gyd-ddigwyddiadau'r gorffenol, a llongyfarch ein gilydd am ddycnwch ein cyndeidiau. Ond o ran “cerdded ymlaen” - yma mae gyda ni erfyn bydd yn ein galluogi ni i gyd-gerdded ar drywydd bydd yn newid dyfodol ein gwlad a'n hiaith. O wirfoddoli i hybu Cymuned ar y we (ambell i drydar, ebost neu neges Facebook), ac i wneud un peth arall – llythyru gyda'r cyfryngau, efallai, cei di wneud gwahaniaeth go iawn i'r dyfodol. Cei wybod pan fo ymgyrch arbennig sydd ag angen dy help, a chei ambell i sbardun drwy ebost i roi syniadau perthnasol neu straeon arbennig i ymateb iddynt. Rho dy syniadau di yn yr adran “Syniadau chdi”, a gwirfoddoli i wneud gwaith y byddet ti'n gwneud yn barod byddi di – ond gyda help gweddill yr aelodaeth!

Felly, cer i wirfoddoli nawr. Cer mlaen - Bydd gweddill y blog yma ar ôl i ti orffen!

Cryfder cymuned yw gweithgarwch ei phobl. Os ydy pawb yn gwneud eu rhan, y mae'r gymuned yn llwyddiannus. Mae hynny'n wir am bentref neu am wladwriaeth. Mae yr un mor wir am gasgliad o bobl sydd â'u bryd ar sicrhau dyfodol eu gwlad a'u hiaith.

Dere gyda ni: “Cerddwn ymlaen”, weithiau “drwy ddŵr a thân”, yn sicr gyda “ffydd yn ein cân”...

Ymlaen!

Iestyn

 

Gyda llaw, i'r rhai sydd heb glywed y caneuon ers tipyn, dyma nhw:

Wyt ti'n hoffi'r post hwn?

Showing 5 reactions


@lt1400 mentioned @Cymuned link to this page. 2012-01-31 08:40:38 -0500
Yma o Hyd, neu Cerddwn Ymlaen? http://t.co/YTKFbVep via @Cymuned
@blogiadur tweeted link to this page. 2012-01-30 20:12:12 -0500
Yma o Hyd, neu Cerddwn Ymlaen?: Na, nid rhyw bop-cwis rhyfedd, ond golwg byr iawn ar un agwedd o strwythr gweith... http://t.co/znT9wlVR
@aliguana tweeted link to this page. 2012-01-30 16:54:26 -0500
Yma o Hyd, neu Cerddwn Ymlaen? Blogbost newydd: Beth fydd dy ddewis di? http://t.co/VT9Wpifx
@Iestynap tweeted link to this page. 2012-01-30 16:45:27 -0500
Yma o Hyd, neu Cerddwn Ymlaen? Blogbost newydd: Beth fydd dy ddewis di? http://t.co/VT9Wpifx
published this page in Blog 2012-01-30 16:41:56 -0500